Aktualitātes

Tikšanās ar Jāni Žugovu

Tikšanās ar Jāni Žugovu

Tikšanās ar Jāni Žugovu – bijušo Daugavpils teātra direktoru un Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas mācībspēku.

Latvija šobrīd ir, mūsu vecāku un vecvecāku rīcība un izvēle pagātnē, tā ir viņu attieksme un vēlme dzīvot brīvā, neatkarīgā valstī ar savu valodu, kultūru un identitāti. 

Valsts svētku laikā par to atceras un runā biežāk  nekā ikdienā. Šajā laikā tiek biežāk arī pieminēts patriotisms un patriotiskā audzināšana. Par savu devumu neatkarīgas Latvijas un patriotiskuma veidošanā un veicināšanā, Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas audzēkņiem un pedagogiem stāstīja skolas bijušais mācībspēks, Daugavpils teātra direktors (1988-1991) un Tautas frontes līderis Daugavpilī – Jānis Žugovs. Viņš dalījās atmiņās par atmodas laiku, Tautas frontes veidošanu mūsu pilsētā, izaicinājumiem un grūtībām ar kurām pirms vairāk kā trīsdesmit gadiem bija jāsaskaras, lai šobrīd mēs dzīvotu neatkarīgā valstī. Stāstījumu papildināja fotogrāfijas no personīga arhīva. J. Žugovs joprojām ir aktīvs sabiedriskajā darbā, tiekas ar jauniešiem un iedvesmo viņus uzņemties iniciatīvu, mācīties un pilnveidoties pašiem un darboties Latvijas attīstībai. Arī mūsu skolas audzēkņus iedvesmoja viņa enerģiskums, dzīvesprieks un aicinājums būt proaktīviem, iesaistīties valsts un pilsētas dzīvē un radīt savu nākotni. 

Lai arī šobrīd Žugova kungs dzīvo Jūrmalā joprojām viņam ir tuva dzimtā Latgale un vietas, kur viņš uzaudzis, mācījies un pavadījis daļu savu radošā darba gadus. Tikšanās noslēgumā J. Žugovs minēja, ka ir savākts ļoti liels materiālu apjoms un iespējams tiks uzrakstīta grāmata, lai vēsture tiktu atspoguļota tāda kāda tā bija, nevis sagrozīta pēc nepieciešamības. 

Novēlam visiem svinīgu Latvijas 105. gadadienu!

Informāciju sagatavoja  
III kursa audzinātāja Laurita Vaidere