Mūsu konkursi

konkursa Latgales svilpaunieki logo

Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle audzēkņu ansambļu konkurss
LATGALES SVILPAUNIEKI

Image

Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas Sitaminstrumentu spēle audzēkņu konkurss
BUNGU RITMI

Atklātā Latgales reģiona mūzikas skolu akordeonistu ansambļu konkursa logo

Atklātais
Latgales reģiona mūzikas skolu
akordeonistu ansambļu konkurss

Image

Starptautiskais
Staņislava Broka
Jauno kordiriģentu konkurss