Ar tradīcijām uz inovācijām

Lidzfinanse Erasmus progr logo

Projekta pieteicējs: Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskola

Projekta ilgums: No 2019.gada 1. septembra līdz 2020.gada 31.decembrim

Projekta mērķis:
Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) profesionālo skolu sektora projekta mērķis ir skolas profesionālo pedagogu izglītības kvalitātes paaugstināšana, lai apgūtu labo praksi ārvalstu līdzīgās izglītības iestādēs.
Tikai salīdzinot ir iespējams izvērtēt savu darbu, apzināties savas stiprās puses un novērst tās lietas, kas neatbilst mūsdienu mācību procesam. Kolēģu darba vērošana ir iespēja pārņemt un ieviest inovācijas savā darbā, pilnveidoties, lai skolā iegūstamā izglītība atbilstu Eiropas līmeņa izglītībai.
Projekta virsmērķis ir veidot mūsdienīgu un konkurētspējīgu mūzikas vidusskolu Latgales reģionā, kuras absolventi sekmīgi iekļausies darba tirgū jeb veiksmīgi turpinās izglītību augstskolās. Ar projekta palīdzību jāsekmē izglītību pametušo skaita pamazināšanos, jāveicina apgūstamās izglītības pieprasījumu un profesijas konkurētpēju starptautiskajā darba tirgū, jāpastiprina tās ilgstpējību mūsdienu apstākļos.

Projekta apraksts:
Projektā plānots pilnveidot vokālās, teorijas, kordiriģēšanas, pūšamo instrumentu un pianistu programmās. Projektā tiks meklēti risinājumi kā mūzikas izglītībai sagatavot modernus un darba tirgum piemērotus darbiniekus, stiprināt mūzikas izglītības ilgstpējību mūsdienu apstākļos, kā nodarbinātība mūzikas sektorā veicina tūrisma attīstību reģionā.
Projektā plānots apmeklēt darba vērošanas līdzīgās skolās un dažādās mūzikas kompānijās Itālijā, Spānijā, Portugālē, Turcijā un Ungārijā. Darba vērošanas apmeklējuma mērķis apgūt gan dažādas inovatīvas darba metodes un rīkus, kas noderētu skolai inovāciju ieviešanai, tradicionālās izglītības modernizācijai, piemēram, džeza pasniegšanas ieviešanai. Projektā apgūtais ļautu ieviest jaunu fakultatīvu priekšmetu-“Džeza teorijas pamati un praktiskais pielietojums”, tiktu izdoti audiodiski ar dažādu tautu mūzikas izpildījumu. Publicitāte par projektu tiktu nodrošināta skolas un pašvaldības medijos, projektā apgūtais tiktu prezentēts arī vismaz 5 koncertlekcijās un dažādos izdevumos.

Projekta izmaksas:
100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts: projekta kopējais finansējums – 10458,00 EUR (desmit tūkstoši  četri simti piecdesmit astoņi eiro)

Projekta mērķa grupa:
Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas profesionālo priekšmetu pedagogi, netieša ietekme uz skolas mācību procesu, kolēģiem, izglītojamiem un vecākiem. Projekta laikā plānotas 7 mobilitātes.

Projekta aktivitātes:
1.Darba vērošanas partnerskolās un mūzikas iestādēs.
2. Individuālas dalībnieku atskaites un publikācijas, uzstāšanās pēc katras mobilitātes.
3. Kopīga projekta materiāla izstrāde, kas būs brīvi pieejams kolēģiem.
4. Publicitāte par projekta laikā apgūto, pasākumi citu Daugavpils un Latvijas skolu un vietējās sabiedrības, Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācijas informēšanai, izstrādātā materiāla popularizācija.

Projekta kontaktpersona:
Metodiķe Evelīna Balode,
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
mob.tālr.+37128336093