Kolektīvi

  Kolektīvās muzicēšanas veids Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs

1.

Skolas stīgu orķestris

14

 R.Saulevičs

2.

Vidusskolas kamerorķestris

26

A.Broks

3.

Skolas un vidusskolas apvienotais ģitāristu orķestris

18

St.Kozlovskis

4.

Skolas pūtēju orķestris

29

A.Salenieks

5.

Vidusskolas pūtēju orķestris

32

R.Saikovskis

6.

Skolas akordeonistu orķestris

15

A.Grebeža

7.

Vidusskolas akordeonistu orķestris

17

T.Saratova

8.

Skolas jaunāko klašu meiteņu koris

32

E.Rucina

9.

Skolas zēnu koris

18

A.Lapinska

10.

Kora klases meiteņu koris

38

E.Dakša

11.

Vidusskolas jauktais koris

30

J.Ustinskovs

12.

Kordiriģentu ansamblis

12

M.Veļičko