Daugavpils reģions

Daugavpils reģions

Kopā (bez Daugavpils MS) reģionā strādā 201 pedagogs, no viņiem 78 ir SBDMV absolventi = 38,8 %.

Šobrīd trūks 21 pedagogs, bet nākotnē būs vajadzīgi vēl 15:

Špoģu Mūzikas un mākslas skola
Špoģu Mūzikas un mākslas skola

Špoģu Mūzikas un mākslas skolas strādā 12 pedagogi, no tiem SBDMV absolventi ir 9 pedagogi = 75 %

Šobrīd kolektīvs ir nokomplektēts.

Nākotnē būs nepieciešami:

 • Klavierspēles pedagogs,
 • Ģitāras spēles pedagogs.
Aglonas bazilikas Kora skola
Aglonas bazilikas Kora skola

Aglonas bazilikas Kora skolā strādā 9 pedagogi no kuriem 6 ir SBDMV absolventi = 66,7 %

Šobrīd kolektīvs ir nokomplektēts.

Nākotnē būs nepieciešami:

 • Klavierspēles pedagogs,
 • Diriģēšanas pedagogs.
Jēkaba Graubiņa Līvānu mūzikas skola
Jēkaba Graubiņa Līvānu mūzikas skola

Jēkaba Graubiņa Līvānu mūzikas skolā strādā 17 pedagogi no tiem 11 ir SBDMV absolventi = 64,7 %

Šobrīd kolektīvs ir nokomplektēts.

Nākotnē būs nepieciešami:

 • Saksofona spēles pedagogs,
 • Sitaminstrumentu spēles pedagogs,
 • Mūzikas teorētisko priekšmetu pedagogs.
Naujenes Mūzikas un mākslas skola
Naujenes Mūzikas un mākslas skola

Naujenes Mūzikas un mākslas skolā kopā strādā 19 pedagogi, no tiem 11 ir SBDMV absolventi = 57,9 %
Šobrīd kolektīvs ir nokomplektēts.

Nākotnē būs vajadzīgi:

 • Pūšamo instrumentu orķestru vadītājs,
 • Klarnetes spēles pedagogs,
 • Trombona spēles pedagogs,
 • Trompetes spēles pedagogs.
Krāslavas mūzikas skolā
Krāslavas mūzikas skolā

Krāslavas mūzikas skolā strādā 14 pedagogi, no tiem 8 ir SBDMV absolventi = 57,1 %

Šobrīd kolektīvs ir nokomplektēts.

Līdz 2027.gadam jauni pedagogi nebūs vajadzīgi.

Preiļu Mūzikas un mākslas skola
Preiļu Mūzikas un mākslas skola

Preiļu Mūzikas un mākslas skolā strādā 16 pedagogi, no kuriem 9 ir SBDMV absolventi = 56,3 %

Šobrīd kolektīvs ir nokomplektēts.

Nākotnē būs nepieciešams klavierspēles pedagogs.

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā kopā ir 14 pedagogi (mūzikas jomā), no tiem 7 ir SBDMV absolventi = 50 %

Šobrīd kolektīvs ir nokomplektēts.

Nākotnē būs nepieciešami:

 • klavierspēles pedagogs,
 • mūzikas teorētisko priekšmetu pedagogs.
Pētera Barisona Aizkraukles Mūzikas skola
Pētera Barisona Aizkraukles Mūzikas skola

Pētera Barisona Aizkraukles Mūzikas skolā kopā ir 22 pedagogi. Skolā strādā 5 SBDMV absolventi = 22,7 %

Šobrīd kolektīvs ir nokomplektēts.

Nākotnē būs nepieciešams dziedāšanas pedagogs.

Arvīda Žilinska Jēkabpils Mūzikas skola
Arvīda Žilinska Jēkabpils Mūzikas skola

Arvīda Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolā strādā 31 pedagogs, no tiem SBDMV absolventi - 7 pedagogi = 22,6 %.

Šobrīd kolektīvs ir nokomplektēts.

Nākotnē būs nepieciešami:

 • trompetes spēles pedagogs,
 • saksofona spēles pedagogs,
 • mežraga spēles pedagogs,
 • akordeona spēles pedagogs,
 • vijoles spēles pedagogs,
 • čella spēles pedagogs,
 • sitaminstrumentu spēles pedagogs,
 • teorētisko priekšmetu pedagogs.
Kokneses Mūzikas skola
Kokneses Mūzikas skola

Kokneses Mūzikas skolā strādā 13 pedagogi, divi no tiem ir SBDMV absolventi = 15,4 %

Šobrīd kolektīvs ir nokomplektēts.

Nākotnē būs nepieciešams klavierspēles pedagogs.

Dagdas mūzikas skola
Dagdas mūzikas skola

Dagdas mūzikas skolā strādā 7 pedagogi. Viens ir absolvējis Daugavpils mūzikas vidusskolu = 14,2 %

Šobrīd kolektīvs ir nokomplektēts.

Līdz 2027.gadam jauni pedagogi nebūs vajadzīgi.

Zanes mūzikas skola
Zanes mūzikas skola

Zanes mūzikas skolā strādā 8 pedagogi, SBDMV absolvējusi 1 pedagogs = 12,5 %

Šobrīd kolektīvs ir nokomplektēts.

Nākotnē būs nepieciešami: sitaminstrumentu spēles un teorētisko priekšmetu pedagogi.

Pļaviņu Mūzikas skola
Pļaviņu Mūzikas skola

Pļaviņu Mūzikas skolā strādā 10 pedagogi, no tiem viens ir Daugavpils Mūzikas vidusskolas absolvents.

Šobrīd kolektīvs ir nokomplektēts.

Līdz 2027.gadam jauni pedagogi nebūs vajadzīgi.

Viesītes Mūzikas un mākslas skola
Viesītes Mūzikas un mākslas skola

Viesītes Mūzikas un mākslas skolā strādā 9 mūzikas pedagogi. SBDMV absolventu tai skaitā nav = 0 %

Šobrīd kolektīvs ir nokomplektēts.

Nākotnē būs nepieciešams:

 • klavierspēles pedagogs,
 • mūzikas teorētisko priekšmetu pedagogs.