PuMPuRS

Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

ESF IKVD logo

pumpurs logo200

08.11.2017. noslēdzot sadarbības līgumu Nr.P6-13/65, SBDMV ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.


Projekta īstenotājs Izglītības kvalitātes valsts dienests
Sadarbības partneri

- Latvijas pašvaldības;

- Valsts profesionālās izglītības iestādes

Projekta mērķis Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.
Projekta īstenošanas laiks 16.03.2017.–31.12.2022.
Projekta mērķgrupa

5.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni;

1.–4. kursa profesionālās izglītības programmu audzēkņi.

Projektā sniegtais atbalsts

- Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);

- Atkarībā no nepieciešamības kompensācija par:

  - sabiedriskā transporta biļetēm (nokļūšanai no dzīvesvietas izglītības iestādē vai mācību prakses vietā un atpakaļ);
- individuālo mācību līdzekļu iegādi;
- naktsmītnēm;
- ēdināšanu;
- individuālās lietošanas priekšmetiem;
- speciālo transportu.
Projekta īstenošanas pamats Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi
Finansējums Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro.
Kontaktinformācija Tālr.: 654 07900
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Kontaktinformācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā

Tālr.: 28684847

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Plašāka informācija par projektu

https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/

www.pumpurs.lv

https://www.facebook.com/pumpurs.lv/


Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas atskaite >>>

Mērķgrupa:
1. -  4. kursa audzēkņi 

Ko iegūst audzēkņi?
Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam audzēknim semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

Projekts “PuMPuRS” sniedz šādu atbalstu:
•    Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
•    Kompensācija par:

o    sabiedriskā transporta biļetēm;
o    naktsmītnēm;
o    ēdināšanu;
o    individuālajiem mācību līdzekļiem;
o    individuālās lietošanas priekšmetiem;
o    speciālo transportu.

Audzēkņi, audzēkņu vecāki un pedagogi visās problēmsituācijās tiek lūgti vērsties pie projekta koordinatores Lanas Krilovas (48.kab.)
Tel. 65407900
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.,  
e-klase: Lana Krilova

Projekts ir noslēdzies. Paldies visiem par sadarbību!

PuMPuRS 2021./2022.mācību gadā

2017.gadā uzsāktais ES struktūrfondu projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” turpinājās arī 2021./2022.mācību gadā.

Projektā “PuMPuRS” 2021./2022.mācību gadā atgriezāmies arī pie ekonomiskā atbalstu – naktsmītnes izdevumu kompensācijas.

Pārsvarā projekta ietvaros nodarbojamies ar konsultāciju sniegšanu, jo daudziem audzēkņiem bija ļoti lielas grūtības ar attālināto mācību procesu, īpaši grupās.

Kopumā mācību gada laikā atbalstu saņēma:

PuMPuRS 2020./2021.mācību gadā

 Kā viss mācību process ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē, arī projekts “PuMPuRS” 2020./2021.mācību gadā bija neparasts. Mazāk sniedzām ekonomisko atbalstu, jo audzēkņi lielāko mācību gada laiku mācījās attālināti no savam mājām.

Pārsvarā projekta ietvaros nodarbojamies ar konsultāciju sniegšanu, jo daudziem audzēkņiem bija ļoti lielas grūtības ar attālināto mācību procesu, īpaši grupās.

Kopumā mācību gada laikā atbalstu saņēma:
1.semestrī – 10 audzēkņi (5 ekonomisko atbalstu naktsmītnes izdevumu segšanai, 4 individuālas konsultācijas, 1 – gan ekonomisko atbalstu naktsmītnes izdevumu segšanai, gan individuālās konsultācijas).
2.semestrī – 8 audzēkņi (visi individuālās konsultācijas).

PuMPuRS 2019./2020.mācību gada II semestrī

ESF finansētā projekta  "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"  ietvaros periodā no 01.01.2020. līdz 30.06.2020. Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā īstenoti sekojošie pasākumi:

1. Nodrošinātas pedagoģiskās konsultācijas vidusskolas 21 I-IV kursa audzēknim.
2. Nodrošināta ceļa izdevumu kompensācija 2  vidusskolas I-IV kursa audzēkņiem.
3. Nodrošināta  naktsmītnes izdevumu kompensācija  6  vidusskolas I-IV kursa audzēkņiem.