DKAB

Daugavpils kultūras atbalsta biedrība

Dibināšanas gads: 2010

 

Sākums:

Biedrības izveidei ir divi cēloņi – ārējais un iekšējais.

Ārējais – pārdomātas un konsekventas valsts reģionālās politikas (ieskaitot kultūrpolitiku, ietverot sevī kultūrizglītību) iztrūkums, kā rezultātā rodas reāls apdraudējums reģionālām kultūras un izglītības iestādēm.

Iekšējais – Daugavpils kā Latvijas – Eiropas Savienības dalībvalsts – otrās lielākās pilsētas nepietiekami atbilstošs stāvoklis kultūras (kultūrvides, kultūras pieprasījuma un piedāvājuma, kvalitātes, profesionālās mākslas, pilsoņu saskarsmes un izglītotības) aspektā.

 

Darbība:

Biedrība izvirza šodien trīs galvenos mērķus:

1) Aizsargāt un neļaut iznīcināt Daugavpilij nepieciešamās tradicionālās un pozitīvās kultūras vērtības, ieskaitot vēsturiski izveidojušās kultūras un izglītības iestādes - Daugavpils Mūzikas vidusskolu, Daugavpils Mākslas skolu Saules skola, Daugavpils Universitāti, Daugavpils teātri;

2) Saistīt vienotā kultūras darbā pašvaldības un valsts iestāžu profesionāļus, sabiedrisko un profesionālo organizāciju pārstāvjus, visus ieinteresētos Daugavpils iedzīvotājus ar nolūku veidot Daugavpili par mūsdienīgu, attīstītu, radošu, kvalitatīvu, pozitīvi atpazīstamu pilsētu;

3) Celt Daugavpils prestižu, Daugavpils iedzīvotāju pašapziņu un lepnumu par savu pilsētu.

 

Daugavpils kultūras atbalsta biedrības īstenotie projekti Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas atbalstam:

2017.gads

Nr.

Projekts

Fonds

Saņemtais finansējums

1.        

II Starptautiskais Jauno koncertmeistaru konkurss Daugavpils Koncertmeistars 2017

VKKF

1150.00

2.        

II Starptautiskais Jauno koncertmeistaru konkurss Daugavpils Koncertmeistars 2017

DPD

295.00

3.        

VIII Starptautiskais Jauno mūziķu konkurss VIVA LA MUSICA

VKKF

1000.00

4.        

VIII Starptautiskais Jauno mūziķu konkurss VIVA LA MUSICA

DPD

400.00

5.        

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas Pūtēju orķestra piedalīšanās VIII Latvijas pūtēju orķestru konkursā

DPD

337.50

6.        

VI Daugavpils Mūzikas un Mākslas festivāls Daugavpils ReStArt 2017

LRAA

3000.00

7.        

VIII Starptautiskais Kameransambļu konkurss NOVA MUSICA

VKKF

1200.00

 

 

2018.gads

Nr.

Projekts

Fonds

Saņemtais finansējums

1.        

IX Starptautiskais Jauno mūziķu konkurss VIVA LA MUSICA

VKKF

1500.00

2.        

IX Starptautiskais Jauno mūziķu konkurss VIVA LA MUSICA

DPD

500.00

3.        

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas pūšaminstrumentu orķestra vizuālā tēma uzlabošana

DPD

720.00

4.        

VII Daugavpils Mūzikas un Mākslas festivāls Daugavpils ReStArt 2018

LRAA

4000.00

5.        

III Starptautiskais Jauno vokālistu konkurss BELLA VOCE

VKKF

497.00