Iepirkumi

Paziņojums par plānotu līgumu (Iepirkuma identifikācijas Nr. SBDMV 2023/1/AK)

Publikācijas datums: 2023. gada 08.jūnija
Pasūtījuma identifikācijas Nr. SBDMV 2023/1/AK
Līguma priekšmets: Mūzikas instrumentu piegāde Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai
Nolikums >>>

Paziņojums par plānotu līgumu (Iepirkuma identifikācijas Nr. SBDMV 2022/4)

Publikācijas datums: 2022. gada 6.decembrī
Pasūtījuma identifikācijas Nr. SBDMV 2022/4
Līguma priekšmets: Mūzikas instrumentu piegāde Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai
Nolikums >>>

Paziņojums par plānotu līgumu (Iepirkuma identifikācijas Nr. SBDMV 2022/3)

Publikācijas datums: 2022. gada 29.novembrī
Pasūtījuma identifikācijas Nr. SBDMV 2022/3
Līguma priekšmets: Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas darbinieku veselības apdrošināšana
Nolikums >>>

Paziņojums par plānotu līgumu (Iepirkuma identifikācijas Nr. SBDMV 2022/2)

Publikācijas datums: 2022. gada 2.novembrī
Pasūtījuma identifikācijas Nr. SBDMV 2022/2
Līguma priekšmets: Mūzikas instrumentu piegāde Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai
Nolikums >>>

Paziņojums par plānotu līgumu (Iepirkuma identifikācijas Nr. SBDMV 2022/1)

Publikācijas datums: 2022. gada 25. maijā
Pasūtījuma identifikācijas Nr. SBDMV 2022/1
Līguma priekšmets: Mūzikas instrumentu piegāde Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai
Nolikums >>>

SBDMV iepirkumu komisijas sēdes protokols

Pasūtījuma identifikācijas Nr. SBDMV 2020/3
Līguma priekšmets: Atpūtas mēbeļu piegāde Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas foajē
Komisijas sēdes protokols>>>

SBDMV iepirkumu komisijas sēdes protokols

Pasūtījuma identifikācijas Nr. SBDMV 2020/2
Līguma priekšmets: Mūzikas instrumentu piegāde Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai
Komisijas sēdes protokols Nr.3 >>>
Komisijas sēdes protokols Nr.4 >>>

SBDMV iepirkumu komisijas sēdes protokols

Pasūtījuma identifikācijas Nr. SBDMV 2020/1
Līguma priekšmets: Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas darbinieku veselības apdrošināšana
Komisijas sēdes protokols>>>

Paziņojums par plānotu līgumu (Iepirkuma identifikācijas Nr. SBDMV 2020/3)

Publikācijas datums: 2020. gada 11. novembris
Pasūtījuma identifikācijas Nr. SBDMV 2020/3
Līguma priekšmets: Atpūtas mēbeļu piegāde Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas foajē
Nolikums >>>