Vidusskola

Uzņemšana Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā

Pievienojies Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai

Pievienojies Klavierspēles un ērģeļspēles nodaļai!

Pievienojies Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles nodaļai!

Pievienojies Stīgu instrumentu un ģitāras spēles nodaļai!

Pievienojies Akordeona spēles nodaļai!

Pievienojies Diriģēšanas nodaļai!

Pievienojies Mūzikas teorijas nodaļai!

Pievienojies Vokālajai nodaļai!

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti un ārpusstundu pasākumi

Pievienojies! Skolas projekti.

Skolas himna