Kontakti

SBDMV eAdrese
baneris par kvalificētiem e-paraksta rīkiem, norādot saiti ar plašāku informāciju

Kontakti

Aivars Broks
Aivars Broks
Direktors

+371 654 07904
aivars.broks@sbdmv.lv
Elīna Bambāne
Elīna Bambāne
Direktora vietniece vidusskolas mācību darbā
+371 654 07902
elina.bambane@sbdmv.lv
Kristīna Rusakoviča
Kristīna Rusakoviča
Mūzikas skolas vadītāja

+371 654 07906
kristina.rusakovica@sbdmv.lv
Lilijai Rusakovičai nav bildes
Lilija Rusakoviča
Saimniecības struktūrvienības vadītāja

+371 654 07901
lilija.rusakovica@sbdmv.lv
Iveta Daukšte
Iveta Daukšte
Galvenā grāmatvede
+371 654 07905
iveta.daukste@sbdmv.lv
Regīna Velika
Regīna Velika

Bibliotēkas vadītāja
regina.velika@sbdmv.lv

Lanai Krilovai nav bildes
Lana Krilova

Sekretāre
+371 654 07900,
pasts@sbdmv.lv

Laurita Vaidere
Laurita Vaidere

Dienesta viesnīcas administratore
laurita.vaidere@sbdmv.lv
Adrese: Mihoelsa iela 58, Daugavpils
+371 65424380

Evelīna Balode
Evelīna Balode
Izglītības metodiķe
evelina.balode@inbox.lv
Anastasija Jevstigņejeva
Anastasija Jevstigņejeva
Izglītības metodiķeprojektu vadītāja
anastasija.jevstignejeva@sbdmv.lv
personai nav bildes
Dežurants

+371 65407903

Datu aizsardzības speciālistam bildes nav
Datu aizsardzības speciālisti
Raivis Grūbe
tālr.: +371 67419000, epasts: raivis@grubesbirojs.lv
Viesturs Grūbe
tālr.: +371 67419000, e-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv
personai nav bildes
Kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos
trauksme@sbdmv.lv
Informācijas ieguves vai ieteikumu gadījumā, kā arī ziņošanas nolūkā par iespējamajiem pārkāpumiem rakstīt iesniegumu uz direktora vārda uz e-pasta adresi sbdmv@sbdmv.lv.

Datu aizsardzības jautājumos rakstiet dati@sbdmv.lv ar norādi "Datu aizsardzības speciālistam"

Pasta adrese: Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola, Kandavas iela 2A, Daugavpils, LV-5401, ar norādi uz aploksnes "Datu aizsardzības speciālistam".

Trauksmes celšanas ziņojumu SBDMV var iesniegt sekojošos veidos:

1) elektroniski uz e-pasta adresi trauksme@sbdmv.lv;

2) privāti – kases telpā vidusskolas 2.stāvā personāla inspektorei V.Kudeikai vai grāmatvedei Z.Škutanei;

3) Skolas pastkastītē ar norādi – Kontaktpersonai trauksmes celšanas jautājumos – trauksmes cēlēja ziņojums.

baneris par elektronisku dokumentu atvēršanu un pārbaudi, norādot pārbaudes vietni
baneris par elektronisku dokumentu atvēršanu un pārbaudi, izmantojot citu valstu elektroniskā paraksta rīkus