Rekvizīti

Rekvizīti

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola

Reģ. Nr. 90000066001

Kandavas iela 2a, Daugavpils, LV-5401

Saņēmēja banka: Valsts Kase

Saņēmēja n/k: LV04TREL2220521005000

Saņēmēja bankas kods: TRELLV22