Nākotnes skola top šodien

Erasmus+ darba vērošana Peskārā, Itālijā

Erasmus+ darba vērošana Peskārā, Itālijā

Lidzfinanse Erasmus progr logo small

 

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas direktors, divi metodiķi un angļu valodas skolotāja  no  2019.gada 11. novembra līdz 13. novembrim, Erasmus+ programmas skolu sektora projekta “Nākotnes skola top šodien” ietvaros, apmeklēja mūzikas un mākslas vidusskolu Peskārā, Itālijā.

Šajā mobilitātē mēs apmeklējām Liceo MIBE di Pescara. Vidusskolai ir trīs ēkas. Katrā ēkā darbojas noteikts mākslas virziens. Šī skola radās apvienojot pilsētas mūzikas un mākslas skolas. Šī ir ļoti aktuāla tēma Latvijā, tāpēc bija ļoti interesanti uzzināt, kā tad šī skola funkcionē un turpina attīstīt abus virzienus.

Darba vērošanas procesā mēs sapratām, ka šī skola ļoti līdzinās mūsu skolai, jo izglītības sistēma Latvijā un Itālijā ir ļoti līdzīga. Liela atšķirības ir tas, ka Itālijā nav valsts bērnu mūzikas skolu. Mūziku pirmajā līmenī var apgūt tikai privāti. Tas uzreiz atspoguļojas audzēkņu spējās, jo varēja redzēt atšķirību starp audzēkņiem, kuri pirms tam apguvuši instrumenta spēli 5 gadus un kuri tikai 1 gadu. Profesionālo vidējo izglītību audzēkņi iegūst piecu gadu laikā.

Trīs dienas mēs apmeklējām vispārizglītojošo priekšmetu stundas, bet izdevās apmeklēt arī dažas profesionālo priekšmetu stundas. Bija interesanti redzēt arī tādas neparastas nodarbības kā laikmetīgā deja, balets, izmēģināt iespiedtehnikas, novērot audzēkņu prezentācijas par Itālijas vēsturi, reklāmas dizaina audzēkņu darbu mūziķu koncertu afišu izveidē un multimediju programmas kopdarbus veidojot kopīgus uzvedumus uz skatuves. Varēja redzēt, ka audzēkņiem apguves līmenis ļoti atšķiras, taču tas netraucēja viņu tālākai izaugsmei. Stundu laikā skolotāji daudzpusīgi pasniedza mācību vielu, ar strīdīgiem izteicieniem rosināja diskusijas audzēkņu vidū, piemēram, angļu valodas stundā tika diskutēts par Hamleta traģisko izvēli un dialogos apslēpto sāpi. Tēmas noslēgumā audzēkņi veica refleksiju. Interesanti bija tas, ka Itālijā nav atsevišķu skolu bērniem ar īpašām vajadzībām. Visi mācās vienā skolā. Katrā stundā bez priekšmeta skolotāja ir skolotāja palīgs, kurš palīdz audzēkņiem pārvarēt dažādas grūtības. Audzēkņiem ar kustību traucējumiem visu dienu blakus ir skolotāja palīgs, kurš audzēknim palīdz pārvietoties pa skolu. Ļoti patīkami un motivējoši bija tas, ka šajā skolā neviens netika nodalīts. Visi darbojas vienā kolektīvā.

Darba procesā mēs vērojām kā strādā administrācijas darbinieki. No viņiem mēs uzzinājām, ka visi dokumenti, personu lietas, iesniegumi ir elektroniskajā formātā. Kabinetos joprojām ir skapis ar mapēm, bet tagad tas ir kā muzeja eksponāts.

Šajās skolās ir ļoti pārdomāts darba process. Līdz pusdienlaikam audzēkņi apgūst vispārizglītojošos priekšmetus, bet pēcpusdienā tiek apgūti profesionālie priekšmeti. Ēkā, kurā notiek mūzikas nodarbības, katrā klasē bija jaunas klavieres. Klases nebija speciāli aprīkotas mūzikas priekšmetu apgūšanai, taču tas netraucēja veiksmīgi pildīt savu darbu.

Visas trīs ēkas nevar lepoties ar mūsdienīgu remontu, taču neskatoties uz to visās ēkās ir jauni, mūsdienīgi datori, visdažādākās programmas, kuras ir nepieciešamas mācību procesam, mūzikas tehnoloģijas, mūzikas ierakstu studija ar visu nepieciešamo aparatūru. Visi mūziķi šajā skolā, neskatoties uz specialitāti, apgūst kompozīciju. Viņiem brīvi ir pieejams viss nepieciešamais veiksmīgai ideju realizācijai.

Trešās dienas noslēgumā tika prezentēta Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola. Tika stāstīts par mūsu ikdienas dzīvi, par mācībām, par projektu darbību. Tika prezentēta arī pilsēta un valsts kopumā. Mūs uzrunāja Liceo MIBE di Pescara direktore, kā arī audzēkņi mums prezentēja viņu sagatavoto teatralizēto priekšnesumu.

Šis darba vērošanas process deva daudz jaunu ideju mācību procesa pilnveidei mūsu skolā. Tas bija lielisks pieredzes apmaiņas process, kurš drīzumā dos savus augļus. Cerams, ka nākotnē mēs nezaudēsim kontaktus ar šo skolu un izdosies realizēt arī kādu citu projektu.

“Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas Erasmus+ programmas skolu sektora projektu “Nākotnes skola top šodien” (2018-1-LV01-KA101-046761) līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autora viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu”.

Informāciju sagatavoja:
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
Metodiķis Andris Bižāns