Aktualitātes

 konkurss Daugavpils Koncertmeistars 2023 laureāti

Apsveicam!

APSVEICAM!
V Starptautiskais Jauno Koncertmeistaru konkurss Daugavpils Koncertmeistars 2023
 
 III vieta – J.Plučs – ped. L.Ļebedeva, il. M.Krilovs, A.Žiguļičs
 Atzinība par veiksmīgu dalību – A.Brenče – ped. L.Ļebedeva, il. O.Salna, A.Žiguļičs
 Atzinība par veiksmīgu dalību – K.Cvetinska – ped. I.Zdanovska, il. J.Borele, D.Stašāne, I.Zeile
 Atzinība par veiksmīgu dalību – G.Čamane – ped. I.Broka, il. O.Salna
 Atzinība par veiksmīgu dalību – S.Jonāns – ped. I.Broka, il. M.Krilovs